Gold Ornament

ZLATNI HRAM

0 dana

Koristi se Tehnologija Zlatnog Hrama, mog programa i kanalisane tehnologije u kombinaciji sa The Codes of AH, mada može i bez njih.  Program je zaštićen u Americi ima trademark pod nazivom The Golden Temple™

Ključno savladati samostalni rad kroz ZH kako bi osoba mogla sa samopouzdanjem da kalibrira sopstveni sistem na željenu frekvenciju ili ishod, te da savlada otpore, rastopi ograničavajuće vezanosti sa drugim ljudima i integriše sopstvene želje i ciljeve unutar sebe radi njihovog ostvarenja.

 • Aktivacija ZH

 • Kalibriranje i molitva kroz Zlatni Hram

 • Manifestacija kroz Zlatni Hram

 • Povezivanje sa kristalima Zemlje

 • Rađanje istinskog DA – anatomija želje

 • Povezivanje sa frekvencijom majčinog mleka

 • Rađanje istinskog NE – anatomija integriteta

 • Povezivanje sa frekvencijama Solarnog Sistema I

 • Povezivanje sa frekvencijama Solarnog Sistema II

 • Povezivanje sa frekvencijama arhanđela (opcija)

 • Sinhronizacija 3 srca

 • Usklađivanje horizontalnih i vertikalnih niti