Gold Ornament

ZLATNA AKADEMIJA

0 meseci

Akademija predstavlja višemesečno struktuirano putovanje kroz duboka znanja u sebi i oko sebe.  Namenjena je radoznalim misticima, ljudima koji već rade sa drugima, kao i onima koji se plaše da krenu u rad sa ljudima jer im nedostaje delić znanja. Program Akademije ne bavi se konkretno podučavanjem veština iz programa Zlatna Manifestacija i Zlatni Hram, ali se podrazumeva da ih polaznica već zna, stoga je osnovni preduslov za upis u Akademiju savladana obuka iz programa Zlatna Manifestacija i Zlatni Hram.

Gold Ornament

MODUL I
INTERFEJS SA PODSVEŠĆU I NADSVEŠĆU

0 nedelje, 1 za integraciju
 • Priroda podsvesti, svesti i nadsvesti

 • Neotkriveni prostor iza zatvorenih očiju

 • Priroda 6. čula i intuicije – Višeg Ja

 • Dah – delić koji sve spaja

 • Uzemljenje

 • Deo koji nedostaje – povezivanje kroz Više Ja sa sobom i drugima

 • Osnove tehničke prirode blokada

 • Fluidna priroda linearnog i nelinearnog vremena

 • Šta je “Matriks” i izmeštanje iz Matriksa

 • Šta je 15D svetlosno telo i kako se odvija ascension – uspeće

 • Fizička i energetska anatomija – centralni nervni sistem, sfinoidna kost, vagus nerv, limbični sistem, treće oko, meridijani, akziotonalne linije, DMT molekul, prisustvo magneta u mozgu itd.

 • Inicijacija u energetsku kraniosakralnu terapiju

Gold Ornament

MODUL II
TEHNIČKA PRIRODA BLOKADA

0 nedelje, 1 za integraciju
 • Blokada iz 4 aspekta – fizički, emotivni, psihički i energetski

 • Blokada u vremenu i prostoru – nelinearna realnost

 • Transakciona priroda blokada

 • Priroda traume sa strane nauke

 • Glasovi

 • Psiho-energetska priroda limitirajućih uverenja i kalibracija – gde se nalaze u telu i mislima, kako izgledaju, kako se “menjaju”

 • Prošlo Ja – dezintegrisano Ja – kako se formira, šta traži, kako se integriše

 • Mit o unutrašnjem detetu

 • Buduće Ja – integrisano u punom potencijalu – odakle dolazi, šta nosi i kako se integriše

 • Niži astral i entiteti – vrste entiteta i kako se kače – kako ih prepoznati i šta raditi sa njiima

 • Povraćaj i razmena izgubljenih fragmenata duše

 • Inicijacija u mantru i vežbu za povraćaj izgubljenih delova duše

Gold Ornament

MODUL III
INTEGRACIJA I INOVACIJA

0 nedelje, 1 za integraciju
 • Deo koji nedostaje većini energetskih metoda i tehnika

 • Osnove rada sa drugima

 • Praktični zadaci i priprema za Magnus Opus – finalni rad

Gold Ornament

MODUL IV
SAMOSTALNI RAD

0 nedelje, 1 za integraciju
 • Samostalno preslušavanje snimaka i skiciranje svog programa

 • FB grupa za podršku u ovom modulu

 • Samostalna radionica

Gold Ornament

MODUL V
RETREAT

0 dana
 • Uživo susret i diplomiranje