ZLATNA MANIFESTACIJA – NAJÄŒEŠĆA PITANJA

zlatna manifestacija

ZLATNA MANIFESTACIJA

je popularni program koji je sa pravom stekao nadimak ZLATNA TRANFORMACIJA.  Osnovna svrha programa jeste da pokrene duboke neurološke promene, tako da svakodnevni stres, emotivna težina i neugodne emocije počnu prirodnim putem da se tope.  Zvuči kao magija, ali je zapravo otvaranje sposobnosti našeg čudesnog tela da radi za nas.  Dan za danom, oslobađa se prirodna inspiracija, kreativnost i osećaj ekspanzije koji nas pokreću u nove životne pravce.

Å ta je evolutivno naÅ¡ najveći izazov u modernom dobu?  NaÅ¡a neurologija je od roÄ‘enja kalibrirana da nas Å¡titi od opasnosti.  Mnogi ljudi misle da je u ranom dobu dečiji mozak podeÅ¡en na UÄŒENJE, Å¡to je samo donekle tačno.  Njegova osnovna funkcija je PREŽIVLJAVANJE.  Ako odvojite bebu od majke, ona neće iskoristiti to vreme da istražuje okolinu i postavlja filozoska pitanja, već će odmah početi da plače.  Odstupanje od ovog ponaÅ¡anja se u psihologiji vodi kao “netipično.”  Kako godine prolaze, tako nam je sve češće rečeno da se “pazimo” raznih saobraćajnih nesreća, zlih ljudi, propasti svih vrsta, Å¡to samo potpomaže da se naÅ¡a čula kalibriraju na opasnost.  U odrasloj dobi nas, bez svesnih promena, to vodi u stanja stresa, anksioznosti, nepoverenja u život i ljude.  Veliki broj ljudi pokuÅ¡ava da se sa ovim nosi kroz afirmacije, fokusiranje na pozitivno, vizualizaciju – Å¡to su sve ključni elementi za ostvarenje naÅ¡ih vizija, ali problem nastaje kada svesnom voljom nastojimo da forsiramo drugi ritam rada sistemu koji je podeÅ¡en na suprotno dejstvo u nesvesnom.

Program Zlatna Manifestacija će se u 2019. godini odvijati u četiri odvojena ciklusa, kako bismo otvorili širi prostor za integraciju.  Svaki ciklus trajaće tri nedelje, sa pojedinačnom investicijom od 108e.

  1.  SAMOREGULACIJA – počinje 14.3.  Cilj prvog ciklusa je da se telo, um i duh oslobode gustih emocija, stanja i mislenih formi, kako bismo postigli mir i jasnoću uma.  Ključno u ovom ciklusu je učenje TRANSMUTACIJE, procesa koji predstavlja razlaganje onoga Å¡to zovemo negativna emocija (ljutnja, ljubomora, bes, itd.).  Transmutaciju najpre radimo zajedno, a potom samostalno kada god se pojavi neugodna emocija, dok je neurologija ne prihvati kao svoju (obično u drugoj nedelji rada, nekada i pre).  Kada se integracija desi, telo počinje bez naÅ¡eg dejstvovanja da reaguje transmutacijom kad god se nelagoda pojavi.  To dovodi do toga da u situacijama u kojima bismo burno reagovali, reaktivnosti nema, jer je telo u startu razložilo.  Na ovaj način, otvara se prostor za upliv novih ideja, ljudi, mesta, dogaÄ‘aja i okolnosti koje u neophodne za naÅ¡u dalju ekspanziju.  Pojačavaju se sinhroniciteti, kao i sama vera u ostvarenje naÅ¡ih ciljeva na ORGANSKI – neisforsirani način.
  2. EHO PROÅ LOSTI – počinje u aprilu.  Cilj ovog ciklusa je da se upoznamo sa ritmom Zakona Akcije i Reakcije (Karme) u naÅ¡em životu.  Kroz procese nastavljamo da se oslobaÄ‘amo gustih emocija i ritmova koji nam viÅ¡e ne odgovaraju, tako da stvaramo prostor za nove, organske kreacije.
  3. BOŽANSKA NEUROLOGIJA – počinje u maju.  Cilj ovog ciklusa je da se dublje upoznamo sa naÅ¡om neurologijom, te rastvorimo programe koji blokiraju njen harmoničan rad.
  4. AKTIVACIJA BOŽANSKE DNK – počinje u junu.  Cilj ovog ciklusa je da se upoznamo sa energetskom DNK, koja predstavlja energetsku matricu naÅ¡eg fizičkog tela.  Kroz procese aktiviramo 12 niti energetske DNK, te otvaramo nove potencijale.

U narednim redovima pripremili smo za vas najčešća pitanja i odgovore.

Kako kurs Zlatna Manifestacija izgleda?

Sastajemo se online putem webinara (online predavanja) jednom nedeljno – svaki put u isto vreme.  Za vreme druženja prvo predstavljamo teoretski deo u trajanju od 30 do 45 minuta, a zatim psiho-energetski proces.  Za vreme druženja od vas se očekuje da ste udobno smešteni u tihom prostoru i da imate pristup predavanju putem smart-phone-a, tableta ili računara.  Vrlo retko se druženje oduži preko 90 minuta.

Za svaku nedelju rada pojavljuju se određene teme.  Shodno tome se polaznicima postavljaju zadaci.  Recimo, nakon prvog zajedničkog procesa mnogima se oslobodi velika količina životne energije, te dobijaju nove ideje, upoznaju nove kontakte i sebi otvaraju nove prilike za uspeh.  Njihov zadatak je da u toj nedelji vežbaju uzemljivanje kroz praktične vežbe i preuzimaju konkretne praktične korake kako bi ideje sproveli u delo.

Sa druge strane, nekim polaznicima se aktivira takozvani ZLATNI RUDNIK – moćni transformativni prostor koji se manifestuje kroz izraženi umor i letargiju.  Njihov zadatak je da u tom periodu (najduže 3 do 4) dana odmaraju fizičko telo, uživaju slanu kupku i kroz praktične vežbe otpuštanja emocija dozvole sebi da propuste ono što nije njihovo.

Å ta ako ne mogu da stignem na predavanje u zakazano vreme?

Nikakav problem!  Webinar-ski program nam omogućava da predavanja samostalno ispratite u terminu koji je najbolji za vas.

Pri upisu na kurs dobijate onlajn nalog za ZLATNU UČIONICU.  Vaš nalog sadrži sva predavanja na koja ste se pretplatili, kao i neka BONUS predavanja.

Da, pristup snimcima imate i 90 dana posle završetka kursa, što znači da procese možete SAMOSTALNO da nastavite u ritmu koji je najbolji za vas.

Da li su procesi slabiji ako nisam uživo sa Vama?

Ne.  Iako je lakše direktno slušati predavanje i aktivno učestvovati kroz pitanja i komentare, kvalitet primljenih informacija i aktivacija se ne menja sa prolaskom vremena.  Tehnologija Više Ja, koja je primarni način energetskih čišćenja u ovom kursu deluje kroz prostor i vreme neograničeno, što znači da možete raditi ista čišćenja i 2020e godine (sigurna sam da ćete ih do tada uveliko prevazići).

Å ta je upravljanje poljem?

Svaka osoba ima svoje energetsko polje.  Ono je kod većine ljudi narušenog integriteta što se očituje kroz umor, mentalni nesklad, emotivnu teskobu, energetski vampirizam, iritiranost i slično.  Što se kvalitetnije čistimo od energetskih blokada, otvara nam se sve više moćnog prostora unutar nas samih – više kreativnih ideja, više novih uvida, više životne energije, više poleta.  Počinjemo jasno da shvatamo gde završavamo mi, a gde počinju drugi te lakše govorimo NE kada drugi od nas traže da obavljamo dužnosti koje nisu naše.

Kako bismo od izmrcvarenih modernih ljudi postali SUVERENA KREATIVNA BIĆA potrebno je da se u prelaznom periodu koristimo praktičnim tehnikama koje nam pomažu da taj period na što lakši način prevaziđemo.  U kursu ZLATNA MANIFESTACIJA učimo da praktikujemo 4 konkretne tehnike koje nam pomažu da “otkačimo” energetske vampire, da uzemljimo i smirimo misli, sami očistimo svoja teška emotivna stanja i ako zatreba USPORIMO VREME.

Kakva su dosadašnja iskustva polaznika?

Upravo smo u procesu dopunjavanja ove stranice kroz iskustva polaznika.  Program Zlatna Manifestacija se predaje na ovim prostorima od proleća 2016. godine i do sada ga je proÅ¡lo preko 350 ljudi.  Interesantno je to Å¡to nakon “Zlatne” većina polaznika izrazila želju da istraži i druge programe, Å¡to je dovelo do toga da originalna Zlatna Manifestacija nije bila ponuÄ‘ena od januara 2018. godine.  Programi i intensivi koje smo radili u celoj 2018. godini su se jednostavno popunjavali malo prirodnim tokovima, malo po preporuci, tako da sam lično vrlo uzbuÄ‘ena da se okupimo oko originalne Zlatne Manifestacije.

Koje konkretne tehnike se koriste u procesima Zlatne Manifestacije?

Moj lični cilj pri formiranju programa 2016. godine bio je drugima pružim ono Å¡to su moji učitelji pružili meni – raketne pogone da živim svoju svrhu.  Vrlo brzo sam shvatila da svi imamo svoje trenutke u životu kada se vinemo u nepoznato i da ne dele svi moju duboku strast prema ispunjenom i svrsishodnom životu.  No, to me nije omelo da u učenja Zlatne Manifestacije uključim najefikasnije praktične korake neophodne za ciljano delovanje u životu.  Ona uključuju teme kao Å¡to su:  Å¡irenje vremena, direktno uzemljenje misli, transmutacija, revitalizacija, itd.  U duboke procese koje radimo zajedno uključena je prenstveno TEHNOLOGIJA VIÅ E JA, za koju iz ličnog i profesionalnog iskustva mogu pouzdano da tvrdim da menja život.  TakoÄ‘e su uključena praktična učenja do kojih sam doÅ¡la kroz rad sa svojim mentorom Dan Brule-om, inače dugogodiÅ¡njim ličnim mentorom Antoni Robinsa, kao i kalibracije Full Body Quantum Calibration koju sam imala privilegiju da “spustim” u 3D praksu.

Šta se od polaznika očekuje na kursu?

Od polaznika se pre svega očekuje DA IMAJU POUZDANU INTERNET VEZU, SMARTPHONE, LAPTOP ILI TABLET.  To je tehnički preduslov, s obzirom da je ceo kurs u onlajn formatu.

Očekuje se da svako za sebe preuzmu aktivnu ulogu u ovom kursu – rezultati su uvek srazmerni uloženoj energiji i fokusu.

Za koga kurs Zlatna Manifestacija JESTE?

Ovo je kurs za ljude koji duboko VERUJU da je njihova LIČNA MISIJA, SVRHA i ZADATAK puno veći od onoga što im je trenutno dato u životu (čak i kada ne znaju tačno šta su te tri stvari).

Ovo je kurs za ljude koji su SPREMNI da ulože svoj trud, talenat i vreme u ISPROBANI sistem koji daje pouzdane rezultate.

Ovo je kurs za ljude koji su spremni da SAGLEDAJU važnost preduzimanja AKCIJE i KORAKA u realnom vremenu i prostoru kako bi realizovali svoje ciljeve.

Ovo je kurs za ljude koji su spremni da SAGLEDAJU šta im se sve može u životu otvoriti ako predaju svoje limitacije na rad NELIMITIRANOM delu sebe – čak i kada to znači da odustanu od potrebe da uvek BUDU U PRAVU.

Ovo je kurs za sve ljude kojima srce igra dok čitaju ovaj tekst i ne mogu da dočekaju da se upišu.

Za koga kurs Zlatna Manifestacija NIJE?

Ovaj kurs NIJE za osobe koje veruju da će im drugo biće, ljudsko ili nadljudsko, pružiti željene ishode u životu.

Ovaj kurs NIJE za osobe koje nisu spremne da preuzmu LIÄŒNU ODGOVORNOST za sebe i svoje odluke.

Ovaj kurs NIJE za osobe koje se stalno upisuju na seminare, menjaju učitelje i tvrde da ništa nisu naučili.

Ovaj kurs NIJE za osobe koje veruju da će “privući” rezultate bez konkretne akcije.

Ovaj kurs NIJE za osobe sa hroničnim neurološkim problemima, osobe koje prolaze traumatičan period ili imaju problema sa egzistencijalnim pitanjima

Kako ćete najbolje znati da li je kurs zlatna manifestacija pravi kurs za vas u ovo vreme?

Ako se osetite da je program upravo to što vam sada treba, bez potrebe da postavljate dublja pitanja.  Ja sam svakako tu da vam na svako pitanje otvoreno odgovorim.

Kako izvršiti plaćanje?

Plaćanje se može najlakše izvršiti elektronski putem Paypal računa ili elektronskog naloga koje vam lično dostavljamo na email.  Takođe, moguće je uplaćivanje preko računa za korisnike u Srbiji.

Da li je moguće plaćanje na rate?

Plaćanje na rate je moguće, po dogovoru.  U vrlo retkim slučajevima se dopuÅ¡ta plaćanje na viÅ¡e od dve rate, jer ipak – OVO JE MANIFESTACIJSKI KURS 😊

Šta je još korisno da znam o plaćanju kursa?

Korisno je shvatiti, razmotriti i ako vam odgovara PRIHVATITI da vaš novčani ulog predstavlja ENERGETSKI ulog u PROCES tranformacije.  Što bi narod rekao “Šta dobiješ za džaba biće ti za džaba.”

Koja je investicija za učešće u transformativnom kursu zlatna manifestacija?

Trenutna cena za svaki odvojeni ciklus programa je 108 eura.

Konačno, šta ću konkretno od ovog kursa zagarantovano dobiti?

Ono što se ovim kursem garantuje su revolucionarna znanja iz domena primenjenih vekovnih znanja i moderne nauke koja nam omogućuju da na daleko brži način realizujemo svoje ciljeve i jačamo sopstvene potencijale.

Garantuje se da će vaš nervni sistem početi sam da razlaže neugodne emocije, ako se posvetite da primenite Transmutaciju svakodnevno.

Garantuju se psiho-energetski procesi koji otvaraju kvalitetnije emocije, ideje i ishode u životu.

Garantuju se praktični uputi u tehnike upravljanja poljem.

Garantuje se podrška kroz zatvorenu FB grupu.

Garantuje se potenciranje važnosti preduzimanja AKCIJE kako bi se ciljevi realizovali.

Garantuje se da ćete znati kako kvalitetno postavljanje manifestacije iz Višeg Ja funkcioniše, kako bi se zaobišli neugodni rezultati od traljavih popularnih manifestacijskih modela.

Garantuje se lični nalog sa svim snimcima i pristup zatvorenoj FB grupi.

Garantuje se trajna promena, AKO SE LIÄŒNO ODLUÄŒITE ZA NJU. To podrazumeva da se na prvom mestu savlada sposobnost Transmutacije.