VOLJENA SI…

vanja bokun popovic

Voljena si više nego što možeš da zamisliš!

Patnja je trajno stanje, bol je prolazan.  Patnja te zatvara u svet mraka u kojem nema života.  Bol ti upućuje da si negde mimo svog prirodnog toka.  Patnja živi od tebe i bez tebe joj nema života.  Tebi nema života SA patnjom.  Bol je samo referentna tačka i poziv na promenu – bol je odgovor.  Linija između boli i patnje je tanka – sa koje strane gaziš?